Keurmerk Verantwoorde Affiliates

Het Keurmerk Verantwoorde Affiliates (KVA) is opgericht in aanloop naar de introductie van de Wet Kansspelen op afstand. Aangesloten affiliates verplichten zichzelf de strenge code van het KVA na te leven.

De bij het KVA aangesloten affiliates gaan verder dan de wet hen verplicht. De code legt volledige transparantie en eerlijkheid op als het gaat om het aanprijzen van aanbieders van kansspelen op afstand. Ook als Nederlands online kansspelbedrijf (vergunninghouder bij de Kansspelautoriteit) is het mogelijk om te kiezen voor aansluiting bij het KVA. Het KVA Compliance Team ondersteunt aanbieders met affiliate compliance.

Het KVA kent daarnaast ook een internationale variant. Het Quality Mark Responsible Affiliates (QMRA) is beschikbaar voor affiliates uit bijvoorbeeld: Duitsland, Denemarken, Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Ontario (Canada), Polen, België en meer.

De bij het KVA aangesloten affiliates staan voor

Maximale kanalisatie

Zo veel mogelijk spelers begeleiden naar legale aanbieders met een Nederlandse vergunning.

Eerlijke informatie

Eerlijke informatie zodat de consument een bewuste keuze kan maken uit het aanbod.

Verantwoorde promotie

Verantwoorde promotie van het kansspelaanbod, met oog voor de risico’s die kansspelen met zich meebrengen.

Code voor verantwoorde reclame- en wervingsactiviteiten Online Casino Affiliates

Met de inwerkingtreding van de Wet Kansspelen op afstand (Wet Koa) worden er strikte eisen gesteld aan de aanbieders van online kansspelen (met een vergunning). Deze eisen worden uitgewerkt in wet- en regelgeving:

Het is aan aanbieders om te zorgen voor ‘compliance’ aan deze eisen: dit geldt voor álle toegepaste acquisitietools.

Binnen de online casinobranche wordt geregeld gebruikgemaakt van affiliate marketing. Ook op de Nederlandse gereguleerde markt is dit het geval. Een knelpunt hierin is dat het voor aanbieders (vaak) niet goed mogelijk is om controle te hebben op de uitingen van deze ‘online casino affiliates’. Alhoewel het juist de bedoeling is dat de affiliate ‘onafhankelijke, objectieve’ content kan plaatsen, is het pertinent niet de bedoeling dat de affiliate reclame- en wervingsactiviteiten verricht voor een aanbieder, die in strijd zijn met wet- en regelgeving. Het vertrouwen wekken als affiliate (naar de consument, aanbieder, en regelgever), op controleerbare wijze, is daar eenvoor de hand liggende oplossing.

Deze ‘Code voor verantwoorde reclame- en wervingsactiviteiten Online Casino Affiliates’ beschrijft verschillende geboden/regels voor online casino affiliates. Deze code is daarmee een interpretatie van de geldende wet- enregelgeving, op een wijze die toepasselijk is voor de algemene werkwijze van affiliates.

Deze code werkt volgens een ‘per website’ principe: het keurmerk wordt toegekend aan de aangeboden website van een affiliate.

De geboden/regels voor een verantwoorde Online Casino Affiliate

De hieronder beschreven geboden/regels zien specifiek op online casino affiliates die zich richten op het sluiten van partnerships met vergunde aanbieders. De online casino affiliate dient te voldoen aan alle onderstaande punten.

#1

Bijdragen aan kanalisatiedoelstellingen: illegaal aanbod

1.1 Op de gebruikte kanalen (van de affiliate; website(s), sociale media) worden enkel affiliate links1 geplaatstdie verwijzen naar aanbieders met een vergunning (op grond van Wet Koa) van de Nederlandse Kansspelautoriteit (de Ksa).

1.2 Wervende teksten over aanbieders die (nog) geen vergunning hebben van de Ksa, ook al worden er geen affiliate links geplaatst, komen niet voor op de gebruikte kanalen. Het gaat om een wervende tekst als er openige wijze de indruk wordt gewekt dat het voor de Nederlandse consument ‘een goed idee’ is om een account te openen/te spelen bij de ‘onvergunde’ aanbieder. hieronder vallen in ieder geval beoordelingen, bonussen en het tonen van voor- en nadelen van de onvergunde Namen/omschrijvingen van aanbieders zonder vergunning van de Ksa kunnen en mogen voorkomen op de gebruikte kanalen (o.a. objectieve beschouwingen/nieuwsberichten).

1.3 De affiliate zal hiermee op een verstandige en redelijke wijze omgaan.

#2

2. Verantwoordelijk gebruik van kanalen

2.1 Bij gebruik van sociale media (o.a. Facebook, Instagram) wordt, indien het platform deze mogelijkheid biedt; gebruik gemaakt van ‘leeftijd targeting’. De affiliate zal advertenties en uploads richten op deleeftijdscategorie 24+.

2.2 Advertenties/uploads op sociale media worden voorzien van het ‘Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+’kenmerk, indien er expliciet reclame wordt gemaakt voor kansspelen.

2.3 Een affiliate maakt geen gebruik van rolmodellen waaronder professionele sporters en personen die zich duidelijk lijken te richten op personen onder de 24 jaar.

2.4 Indien het sociale mediaplatform deze optie biedt, worden Pixels/Cookies zo ingezet dat advertenties niet onbeperkt getoond kunnen worden.

2.5 Bij (betaald) adverteren via zoekmachines worden zoektermen die zich richten op kwetsbare groepen(consumenten met een verstandelijke beperking, consumenten die een verslaving aan kansspelen hebben gehad in het verleden en ook minderjarigen) te allen tijde uitgesloten.

2.6 De affiliate richt zich in alle uitingen (website, social media) niet op de bovengenoemde kwetsbare groepen.

2.7 Eventuele direct marketing (o.a. e-mailmarketing en direct messaging) wordt enkel verzonden aan personen die 24 jaar of ouder zijn. De direct marketing wordt voorzien van het ”Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+” kenmerk en een verwijzing naar de ”Verantwoord Gokken” webpagina van de affiliate. Direct marketing wordt enkel verzonden na een dubbel opt-in akkoord van de ontvanger en een leeftijdsverificatie.

2.8 Sponsor marketing: De affiliate zal geen gebruik maken van deze vorm van marketing wanneer debetreffende partner zich duidelijk lijkt te richten op een doelgroep onder de 24 Na 1 juli worden geen nieuwe contracten afgesloten in het kader van sponsoring.

2.9 Op iedere pagina van de website(s) van de affiliate is telkens een duidelijk ‘Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+’ kenmerk zichtbaar. Het kenmerk moet opvallend en goed vindbaar zijn op iedere webpagina van affiliate. Hierbij wordt in ieder geval rekening gehouden met de grote, het lettertype en de kleur van het kenmerk. Het kenmerk dient in de footer en boven in de website opgenomen te worden.

#3

3. Zorgvuldige en evenwichtige vormgeving van uitingen

3.1 De affiliate zorgt voor zorgvuldige en evenwichtige vormgeving van reclame en/of marketing uitingen.

3.2 Consumenten worden nimmer overgehaald tot het nemen van impulsieve beslissingen om deel te nemen aan kansspelen – de affiliate zal in uitingen geen sterk gevoel van urgentie creëren bij de consument.

3.3 De affiliate zal nimmer taal of andere middelen gebruiken om de consument op te roepen, dan wel over te halen, tot onverantwoord of impulsief gedrag om op onverantwoorde wijze deel te nemen aan kansspelen. [1]

3.4 De affiliate zal kansspelen nimmer aanprijzen als oplossing voor financiële of persoonlijke problemen.

3.5 De affiliate zal gokken niet als leefstijl Ook worden gevolgen van onmatige deelneming aankansspelen nooit gebagatelliseerd.

3.6 Affiliate zal nimmer geconstateerde risicofactoren met betrekking tot kansspelverslaving van het betreffendeonline kansspel bagatelliseren.

[1] Bonussen zoals een cashback bonus mogen niet in Nederland aangeboden worden omdat de bonus aanzet tot onmatige deelname.

#4

Voorkomen misleiding

4.1 De affiliate zorgt voor transparantie en duidelijkheid bij het aanprijzen van producten/diensten van een casino aanbieder en van affiliate, waaronder nevenactiviteiten buiten wervings- en reclameactiviteiten voor kansspelen. Daarbij schetst de affiliate geen onrealistisch/incorrect beeld van producten/diensten. [1]

4.2 De affiliate wekt nooit de indruk dat kansspelen bij diens website(s) gespeeld kunnen. Bij het aanbieden van demo varianten van kansspelen dient de affiliate duidelijk aan te geven dat dit enkel demo varianten zijn en dat geen prijzen gewonnen kunnen worden.

4.3 De affiliate wekt nimmer de indruk dat de consument in het algemeen overwegende invloed kan uitoefenen op het spelresultaat door o.a. het volgen van een studie, cursus (online), training of het gebruikmaken van tools, tips of stappenplan. [2]

Voor bovenstaande punten geldt een uitzondering wanneer er sprake is van een kansspel waarin dit wel mogelijk is: gedacht kan worden aan poker.

[1] Hierbij dient de affiliate rekening te houden met het daadwerkelijke aanbod van een vergunde kansspelaanbieder, waaronder de aangeboden vormen van weddenschappen en de mogelijke betaalmiddelen. In Nederland zijn verschillende vormen van weddenschappen niet toegestaan waaronder het wedden op E-sports, politieke verkiezingen en verschillende evenementen. Het aanbieden van crypto betaalmiddelen is eveneens niet toegestaan.

[2] Voor 4.3 geldt een uitzondering wanneer er sprake is van een kansspel waarin dit wel mogelijk is: gedacht kan worden aan poker of blackjack.

#5

5. Afstemming reclame op verslavingspreventie

5.1 De affiliate heeft te allen tijde een goed vindbare pagina (in de website footer opgenomen) met informatie over de risico’s van gokverslaving, en tips in het kader van “Verantwoord Gokken”. De ”Verantwoord gokken webpagina dient middels verwijzing (hyperlink in de footer, niet opgenomen in een 18+ kenmerk) vanaf iedere pagina bezocht kunnen worden.

5.2 Affiliate biedt voldoende informatie en middelen aan in het kader van ‘Verantwoord Gokken’ betreffende het verkrijgen van hulp voor kansspelverslaving.

5.3 Op pagina’s/sociale media uploads waarbij het doel ligt op verslavingspreventie worden geen verborgen ‘Call to Actions’ waaronder reclameactiviteiten geplaatst die kunnen leiden tot het alsnog spelen van online kansspelen.

#6

6. Regels omtrent Besluit ORKA

6.1 De affiliate heeft, in ieder geval aan de voorzijde van diens website (het moment dat iemand op de betreffende website van affiliate komt), de optie geboden aan websitebezoekers om niet bereikt te worden door wervings- en reclameactiviteiten. Hieronder vallen in ieder geval:

  1. Directe links naar vergunninghouders, al dan niet via een affiliate tracking-link;
  2. Zogenaamde Call-To-Action-blokken (CTA-blokken). Affiliates gebruiken deze blokken om spelers een overzicht te geven van kenmerken van een aanbieder, om ze daarna door te leiden. Ook zonder knop die direct naar een aanbieder gaat, wordt het CTA-blok als reclameactiviteit geduid;
  3. Op zichzelf staande logo’s op review- en vergelijkingspagina’s;
  4. Screenshots van online casino’s op review en vergelijkspagina’s;
  5. Bonussen aangeboden door vergunninghouders;
  6. De cijfers op review- en vergelijkspagina’s omdat deze geïnterpreteerd kunnen worden als aanprijzend.

Het KVA heeft uiteindelijk de mogelijkheid om een eindoordeel te geven over wat gezien kan worden als werving en reclame, wanneer er sprake is van een twijfelgeval.

6.2 De affiliate heeft een agewall, of anderzijds effectieve methode, op de website geplaatst. Deze agewall (of anderzijds effectieve methode) dient er in ieder geval op gericht te zijn dat 95% van de websitebezoekers de leeftijd van 24 jaar reeds heeft bereikt. Daarnaast biedt de affiliate de mogelijkheid om, in alle gevallen (dus ook bij personen die de leeftijd van 24 wel bereikt hebben), kansspelreclame uit te schakelen.

6.3 Het KVA vraagt periodiek (dit kan maandelijks zijn, maar ook minder of meer frequent) leeftijdsdemografieën op bij de aangesloten leden. Hierbij gaat het om screenshots van leeftijdsdemografie (in Google Analytics 4 of een andersoortige vergelijkbare tool waarbij affiliate uitleg geeft in dezelfde mail over de werking hiervan). Ook kan er om aanvullende informatie gevraagd worden. Hierbij kan gedacht worden aan verbeterplannen. Eveneens zal het KVA namens verschillende vergunninghouders, in de vorm van uitbesteding, informatie opvragen bij KVA-leden.

6.4 Afwijkingen op artikel 6.3. dienen schriftelijk overeengekomen te worden tussen het KVA en een betreffend KVA-lid. In het beoordelen van potentiële afwijkingen maakt het KVA een belangenafweging waarbij gekeken wordt naar de waarde van het keurmerk in algemene zin. Afwijkingen zijn in beginsel tijdelijk van aard. Tussen het KVA en het KVA-lid wordt de duur van de afwijking besloten. Na deze periode vindt er tussen het KVA en het KVA-lid wederom dialoog plaats over de afwijking en de eventueel te nemen maatregelen.

6.5 Het KVA verklaart te allen tijde conform de met alle leden gedeelde geheimhoudingsverklaring en het informatiebeveiligingsbeleid te werken waar het gaat om ontvangen informatie.

6.6 Het KVA deelt de ontvangen rapportages (leeftijdsdemografieën) enkel met vergunninghouders die deze werkzaamheden conform 6.3. hebben uitbesteed aan het KVA, indien de vergunninghouder aan het KVA verklaard heeft samen te werken met de betreffende affiliate. Dit houdt in dat de informatie in geen geval inzichtelijk is voor partijen die niet een samenwerkingsovereenkomst hebben met het betreffende KVA-lid.

6.7 Het KVA gebruikt de ontvangen informatie verder enkel voor onderzoeksdoelen, waarbij bijvoorbeeld gekeken wordt naar de werkzaamheid van de regels die volgen uit het Besluit Orka.

  1.  

Aangesloten online casino's

Onze partners

Wie is Keurmerk Verantwoorde Affiliates

Keurmerk Verantwoorde Affiliates is een initiatief van XY Legal Solutions.

XY Legal Solutions
Euclideslaan 1
3584 BL Utrecht

De eerste versie van de te ondertekenen code is ter consultatie aangeboden aan OneTime.nl, MeneerCasino.com, en CasinoNieuws.nl. De opmerkingen van deze drie sites zijn meegenomen in de eerste gepubliceerde versie van de code.

Ook heeft XY Legal Solutions een keurmerk voor internationale affiliates: Quality Mark Responsible Affiliates (QMRA).

Contact opnemen