Keurmerk Verantwoorde Affiliates

Het Keurmerk Verantwoorde Affiliates (KVA) is opgericht in aanloop naar de introductie van de Wet Kansspelen op afstand. Aangesloten casino-affiliates verplichten zichzelf de strenge code van de KVA na te leven.

De bij de KVA aangesloten affiliates gaan verder dan de wet hen verplicht. De code legt volledige transparantie en eerlijkheid op als het gaat om (online) casino’s en kansspelen. 

De bij het KVA aangesloten affiliates staan voor

Maximale kanalisatie

Zo veel mogelijk spelers begeleiden naar legale aanbieders met een Nederlandse vergunning.

Eerlijke informatie

Eerlijke informatie zodat de consument een bewuste keuze kan maken uit het aanbod.

Verantwoorde promotie

Verantwoorde promotie van het kansspelaanbod, met oog voor de risico’s die kansspelen met zich meebrengen.

Code voor verantwoorde reclame- en wervingsactiviteiten online casino afiliates

Met de inwerkingtreding van de Wet Kansspelen op afstand (Wet Koa) worden er strikte eisen gesteld aan de aanbieders van online kansspelen (met een vergunning). Deze eisen zijn uitgewerkt in wet- en regelgeving:

Het is aan aanbieders om te zorgen voor ‘compliance’ aan deze eisen: dit geldt voor álle toegepaste acquisitietools.

Binnen de online casinobranche wordt geregeld gebruikgemaakt van affiliate marketing. Ook op de Nederlandse gereguleerde markt is dit het geval. Een knelpunt hierin is dat het voor aanbieders (vaak) niet goed mogelijk is om controle te hebben op de uitingen van deze ‘online casino affiliates’. Alhoewel het juist de bedoeling is dat de affiliate ‘onafhankelijke, objectieve’ content kan plaatsen, is het pertinent niet de bedoeling dat de affiliate wervings- en reclameactiviteiten verricht voor een aanbieder, die in strijd zijn met wet- en regelgeving. Het vertrouwen wekken als affiliate (naar de consument, aanbieder, en regelgever), op controleerbare wijze, is daar een voor de hand liggende oplossing.

Deze ‘Code voor verantwoorde wervings- en reclameactiviteiten door Online Casino Affiliates’ beschrijft verschillende geboden/regels voor online casino affiliates. Deze code is daarmee een interpretatie van de geldende wet- en regelgeving, op een wijze die toepasselijk is voor de algemene werkwijze van affiliates.

Deze code werkt volgens een ‘per website’ principe: het keurmerk wordt toegekend aan de aangeboden website van een affiliate.

De geboden/regels voor een verantwoorde Online Casino Affiliate

De hieronder beschreven geboden/regels zien specifiek op online casino affiliates die zich richten op het sluiten van partnerships met vergunde aanbieders. De online casino affiliate dient te voldoen aan alle onderstaande punten.

#1

Bijdragen aan kanalisatiedoelstellingen: illegaal aanbod

 1. Op de gebruikte kanalen (van de affiliate; website(s), sociale media) worden enkel affiliate links[1] geplaatst die verwijzen naar aanbieders met een vergunning (op grond van Wet Koa) van de Nederlandse Kansspelautoriteit (de Ksa).
 2. Wervende teksten over aanbieders die (nog) geen vergunning hebben van de Ksa, ook al worden er geen affiliate links geplaatst, komen niet voor op de gebruikte kanalen. Het gaat om een wervende tekst als er op enige wijze de indruk wordt gewekt dat het voor de Nederlandse consument ‘een goed idee’ is om een account te openen/te spelen bij de ‘illegale’ aanbieder, hieronder vallen in ieder geval beoordelingen, bonussen en het tonen van voor en nadelen van de ‘illegale’ aanbieder. Namen/omschrijvingen van aanbieders zonder vergunning van de Ksa kunnen en mogen voorkomen op de gebruikte kanalen (objectieve beschouwingen/nieuwsberichten o.a.).
 3. De affiliate zal hiermee op een verstandige en redelijke wijze omgaan.
#2

Verantwoordelijk gebruik van kanalen

 1. Bij gebruik van sociale media (o.a. Facebook, Instagram, Twitter en Snapchat) wordt, indien het platform deze mogelijkheid biedt; gebruik gemaakt van ‘leeftijd targeting’. De affiliate zal advertenties en uploads richten op de leeftijdscategorie 24+.
 2. Advertenties/uploads op sociale media worden voorzien van het ‘Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+’ kenmerk, indien er expliciet reclame wordt gemaakt voor kansspelen.
 3. Indien het sociale mediaplatform deze optie biedt, worden Pixels/Cookies zo ingezet dat advertenties niet onbeperkt getoond kunnen worden.
 4. Bij (betaald) adverteren via zoekmachines worden zoektermen die zich richten op kwetsbare groepen (consumenten met een verstandelijke beperking, consumenten die een verslaving aan kansspelen hebben gehad in het verleden en ook minderjarigen) te allen tijde uitgesloten.
 5. De affiliate richt zich in alle uitingen (website, social media) niet op de bovengenoemde kwetsbare groepen.
 6. Eventuele e-mailmarketing wordt voorzien van het ‘Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+’ kenmerk. E-mailmarketing wordt enkel op basis van toestemming verzonden en in de e-mailmarketing wordt verwezen naar de ‘Verantwoord Gokken’ pagina van de affiliate. Eveneens wordt e-mail marketing enkel verzonden wanneer er na dubbel opt-in akkoord is gegeven door de ontvanger.
 7. Sponsor/Influencer marketing: De affiliate zal geen gebruik maken van deze vorm van marketing wanneer de betreffende partner zich duidelijk lijkt te richten op een doelgroep onder de 24 jaar.
 8. Op iedere pagina van de website(s) van de affiliate is telkens een duidelijk ‘Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+’ kenmerk zichtbaar. Het kenmerk moet opvallend en goed vindbaar zijn op iedere webpagina van affiliate. Hierbij wordt in ieder geval rekening gehouden met de grote, het lettertype en de kleur van het kenmerk. Het kenmerk dient in de footer en boven in de website opgenomen te worden.
 9. De affiliate zorgt voor een informatieve pagina over ‘Verantwoord Gokken’ welke middels verwijzing (hyperlink in de footer) vanaf iedere pagina bezocht kan worden.
#3

Zorgvuldige en evenwichtige vormgeving van uitingen

 1. De affiliate zorgt voor zorgvuldige en evenwichtige vormgeving van reclame en/of marketing uitingen.
 2. Consumenten worden nimmer overgehaald tot het nemen van impulsieve beslissingen om deel te nemen aan kansspelen – de affiliate zal in uitingen geen sterk gevoel van urgentie creëren bij de consument.
 3. De affiliate zal nimmer taal of andere middelen gebruiken om de consument op te roepen, dan wel over te halen, tot onverantwoord of impulsief gedrag om op onverantwoorde wijze deel te nemen aan kansspelen.
 4. De affiliate zal kansspelen nimmer aanprijzen als oplossing voor financiële of persoonlijke problemen.
 5. De affiliate zal gokken niet als leefstijl promoten. Ook worden gevolgen van onmatige deelneming aan kansspelen nooit gebagatelliseerd.
 6. Affiliate zal nimmer geconstateerde risicofactoren met betrekking tot kansspelverslaving van het betreffende online kansspel bagatelliseren.
#4

Voorkomen misleiding

 1. De affiliate zorgt voor transparantie en duidelijkheid bij het aanprijzen van producten/diensten van een casino aanbieder en van affiliate, waaronder nevenactiviteiten buiten wervings- en reclameactiviteiten voor kansspelen. Daarbij schetst de affiliate geen onrealistisch/incorrect beeld van producten/diensten.
 2. De affiliate wekt nooit de indruk dat kansspelen bij diens website(s) gespeeld kunnen worden.
 3. De affiliate wekt nimmer de indruk dat de consumenten in het algemeen overwegende invloed kunnen uitoefenen op de uitkomsten van een door vergunninghouder aangeboden kansspel.
 4. De affiliate wekt nimmer de indruk dat de consument in het algemeen overwegende invloed kan uitoefenen op het spelresultaat door o.a. het volgen van een studie, cursus (online), training of het gebruikmaken van tools, tips of stappenplan.

Voor bovenstaande punten geldt een uitzondering wanneer er sprake is van een kansspel waarin dit wel mogelijk is: gedacht kan worden aan poker.

#5

Afstemming reclame op verslavingspreventie

 1. De affiliate heeft te allen tijde een goed vindbare pagina (in de website footer opgenomen) met informatie over de risico’s van gokverslaving, en tips in het kader van ‘Verantwoord Gokken’.
 2. Affiliate biedt voldoende informatie en middelen aan in het kader van ‘Verantwoord Gokken’ betreffende het verkrijgen van hulp voor kansspelverslaving.
 3. Op pagina’s/sociale media uploads waarbij het doel ligt op verslavingspreventie worden geen verborgen ‘Call to Actions’, waaronder reclameactiviteiten, geplaatst die kunnen leiden tot het alsnog spelen van online kansspelen.

Aangesloten online casino's

Onze partners

Wie is Keurmerk Verantwoorde Affiliates

Keurmerk Verantwoorde Affiliates is een initiatief van XY Legal Solutions.

XY Legal Solutions
Euclideslaan 1
3584 BL Utrecht

De eerste versie van de te ondertekenen code is ter consultatie aangeboden aan OneTime.nl, MeneerCasino.com, en CasinoNieuws.nl. De opmerkingen van deze drie sites zijn meegenomen in de eerste gepubliceerde versie van de code.

Contact opnemen