Keurmerk Verantwoorde Affiliates:

ingaande op feedback vanuit de Affiliate Sector

Sinds september 2021 is het Keurmerk Verantwoorde Affiliates (KVA) live. Sinds dat moment is er veel gebeurd: momenteel zijn 19 websites aangesloten, 4 aanbieders erkennen het keurmerk (BetCity, Tombola, Bingoal en bet365). Daarnaast is een Raad van Advies (RvA) ingesteld. In de RvA hebben Yvon Jansma van Centrum voor Verantwoord Spelen en Peter-Paul de Goeij van de Nederlandse Online Gambling Associatie plaatsgenomen. KVA is zeer positief ontvangen binnen de Nederlandse (online) kansspelbranche. Uiteraard is ook feedback gekomen op het keurmerk. Middels deze openbare publicatie gaan wij in op deze feedback. Hieronder worden een aantal stellingen geopperd waar vervolgens toelichting op gegeven wordt.

“KVA is niet onafhankelijk”

KVA is opgezet onder de vleugel van XY Legal Solutions B.V. (XYLS). Deze keuze is (voor nu) gemaakt omdat KVA niet enkel een sticker is die verleend wordt: per website wordt een compliance check aan de hand van de KVA code en de wet- en regelgeving verricht. Deze compliance check kost tijd: inclusief rapportage en eventuele feedbackrondes wordt hier per website gemiddeld 15 uur in gestoken. Bij XYLS is de capaciteit aanwezig om deze compliance checks uit te voeren. Het feit dat bepaalde aanbieders klant zijn bij XYLS, doet niets af aan de compliance checks die worden uitgevoerd in het kader van KVA. Indien ons zaken opvallen, wordt de affiliate hier direct van op de hoogte gebracht. Iedere affiliate website dient te voldoen aan dezelfde eisen.

Een transitie van KVA naar een stichting wordt in overweging genomen.

“KVA blokkeert dealmaking voor niet aangesloten affiliates”

KVA zoekt actief contact met vergunde aanbieders om hen op de hoogte te brengen van het keurmerk. Hierbij ontvangen de meeste aanbieders KVA positief. Zij zien het keurmerk als een ‘extra line of defense’. De enkele indicatie dat een affiliate moeite heeft genomen een dergelijk keurmerk te verkrijgen is positief. Daarnaast zijn de uitgebreide rapportages die KVA levert aan aangesloten affiliates nuttig voor de aanbieder. KVA verricht, zoals ook overeengekomen is tussen KVA en de aangesloten affiliates, compliance checks die niet de gehele website kunnen beslaan. Dit heeft eveneens te maken met het toegankelijk maken van KVA: de kosten zouden enorm worden wanneer KVA duizenden pagina’s zouden moeten controleren.

Wanneer aanbieders ervoor kiezen om KVA als eis te stellen, juichen wij dit uiteraard toe. Wel belangrijk om aan te geven: KVA sluit (op dit moment) geen overeenkomsten met aanbieders waarmee KVA garanties zou kunnen bieden aan de aanbieders. Dus nog altijd blijft het voor affiliates zonder keurmerk mogelijk om deals te sluiten bij aanbieders die ook (deels) nog de eigen compliance checks uitvoeren.

“KVA is vooral bedoeld om veel geld mee te verdienen (geldklopperij)”

De investeringen in de oprichting KVA zijn aanzienlijk geweest. Capaciteit is gecreëerd voor compliance checks, marketingactiviteiten zijn ontplooid en procedures zijn opgezet. De kosten die de affiliate betaalt bieden KVA voornamelijk de mogelijkheid door te gaan met het keurmerk en ook (los van de initiële compliance checks) tijd te besteden aan steekproeven. Of controles nadat klachten zijn geuit via het contactformulier over een aangesloten affiliate.

“Er is sprake van vriendjespolitiek bij KVA”

CasinoNieuws.nl, Meneer Casino en OneTime zijn vóór de oprichting betrokken geweest bij brainstormsessies over KVA. Het is voor KVA immers logisch geweest om feedback te krijgen op de plannen vanuit de betrokken branche. Verder dienen de drie genoemde partijen gewoon te voldoen aan de eisen van KVA. Daarnaast: KVA staat te allen tijde open voor feedback vanuit andere (al dan niet aangesloten) affiliates. Stuur een e-mail naar info@kva.nl en dan plannen we een afspraak in. Volledigheidshalve: een aantal websites zijn genoemd op online fora waar bepaalde zaken zijn aangestipt die niet compliant zouden zijn. Deze feedback is serieus genomen. Op 20 oktober jl. zijn de eigenaren van de betreffende websites op kantoor geweest bij KVA. Hierbij is besloten aanvullende compliance checks uit te voeren op deze sites. De eerste aanvullende compliance check hiervoor is reeds verricht, waarbij de feedback door de website-eigenaar reeds verwerkt is.

“KVA houdt geen rekening met copyright schendingen”

De kansspelwet- en regelgeving spreekt op geen enkel punt over compliance aan copyright gerelateerde wet- en regelgeving. Dit nemen wij momenteel niet mee in de compliance check. Wel wordt deze feedback gewaardeerd en meegenomen. Wellicht wordt hier in de toekomst een aanvullende eis van gemaakt.

“KVA zou geen light content websites moeten toelaten”

Op dit moment is KVA een compliance keurmerk, en geen kwaliteitskeurmerk. Voldoet een website aan de code? Dan ontvangt deze het keurmerk.

“KVA mist punten bij de compliance checks”

KVA verricht compliance checks die gemiddeld 15 uur duren (inclusief feedbackrondes, eventuele uitschieters daargelaten). Hierbij worden zoveel mogelijk zaken meegenomen in de check. Graag benadrukken wij dat KVA een kwalitatieve scan biedt en geen kwantitatieve. Volgens de code en de wet- en regelgeving wordt gekeken naar de best- en goed vindbare pagina’s van de website. Hierbij is het dus te allen tijde prettig als wij ook feedback ontvangen over eventuele zaken die wij gemist hebben bij aangesloten affiliates. Daarnaast biedt de jaarlijkse aanvullende controle eveneens de mogelijkheid hier extra aandacht aan te besteden.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

De auteur

Picture of mr. Steven Gillis Vrolijk

mr. Steven Gillis Vrolijk

Managing Partner bij XY Legal Solutions B.V.

Lees nog meer

KVA verwelkomt Björn Fuchs als lid van de Raad van Advies

Björn is op dit moment actief als Chief Digital Officer bij de Janshen-Hahnraths Group. Hij is verantwoordelijk voor de digitale transformatie, waaronder Fair Play Online. Daarnaast is hij bestuurslid bij brancheverenging VNLOK. Met jarenlange ervaring bij RTL (van 2017 tot 2020 als Manager Sport & Entertainment) en betrokkenheid bij initiatieven in het kader van verantwoord spelen, heeft Björn veel ervaring in huis.

Meer lezen »
Aanvullend rapport op KVA-onderzoek risico’s illegaal aanbod: anoniem registreren en cryptovaluta storten

In het uitvoerige KVA-onderzoek van 29 oktober 2023 (naar risico’s illegaal online kansspelaanbod) werd onder andere uitgelegd dat het mogelijk is voor minderjarigen om te registreren en te storten bij bepaalde illegale aanbieders. In dit aanvullende rapport wordt aangetoond hoe eenvoudig dit in de praktijk is. Klik hieronder voor het downloaden van dit aanvullende rapport.

Meer lezen »