Gesprek met Kansspelautoriteit maart 2022

Keurmerk Verantwoorde Affiliates gepresenteerd aan de Kansspelautoriteit

Het Keurmerk Verantwoorde Affiliates (het KVA, het keurmerk) is vlak voor opening van de Nederlandse onlinekansspelmarkt opgezet. Deze markt kent op dit moment meerdere vergunde online kansspelaanbieders welke in nauw contact staan met de Kansspelautoriteit (Ksa).

Keurmerk Verantwoorde Affiliates gepresenteerd aan de Kansspelautoriteit

De Ksa houdt (onder andere) toezicht op de vergunde online kansspelaanbieders. Daarbij houdt de afdeling handhaving zich bezig met het opsporen en indien nodig sanctioneren van aanbieders zonder vergunning die zich richten op de Nederlandse markt. Dezelfde taak is ook voor deze afdeling weggelegd waar het gaat om affiliatebedrijven die doorverwijzen naar onvergund aanbod (en zich op andere manieren niet aan de wet houden, denk aan misleiding). Met het KVA wordt getracht zoveel mogelijk affiliates aan te sluiten en daarmee algemene professionalisering van de affiliatemarkt te bereiken. Kanalisatie van spelers naar het vergunde aanbod is hierbij een doelstelling. Aangezien het KVA hierin hetzelfde doel als de Ksa nastreeft, was het voor ons logisch om in gesprek te gaan met de Kansspelautoriteit.

Op 3 maart 2022 heeft daarom een gesprek plaatsgevonden tussen het KVA en de Ksa waarin het keurmerk gepresenteerd is. Hieronder wordt de inhoud van de presentatie weergegeven. Belangrijk: de Ksa heeft expliciet aangegeven geen waardeoordeel te willen koppelen aan het keurmerk. Wij willen aldus benadrukken dat er op geen enkele wijze sprake is van een samenwerking met de Ksa.

Inhoud van de presentatie

Hieronder wordt samenvattend besproken wat er over het keurmerk verteld is tijdens de afspraak met de Ksa:

  • Uitleg over de totstandkoming van het KVA. Een verwijzing naar het artikel over het concept van een affiliate keurmerk op CasinoNieuws.nl is gedaan.
  • Uitleg over de inrichting van het keurmerk. Er is besproken op welke wijze capaciteit is gecreëerd voor het uitvoeren van de compliance checks en op welke wijze deze verricht worden. Ook is ingegaan op de contractuele relatie tussen het KVA en de affiliate waarmee naleving van de KVA-code kan worden verzekerd.
  • Over de jaarlijkse updates is uitleg geboden, meldmogelijkheden bij klachten en steekproeven. Naar aanleiding van het gesprek met Ksa is besproken dat het (op dit moment) niet mogelijk is om volledige compliance na te streven.
  • Ook over de Raad van Advies van het KVA is gesproken. Hierbij is ingegaan op het nut van input vanuit branchespecialisten. Zo wordt verslavingspreventie zeer serieus genomen.
  • De doelstellingen zijn besproken: kanalisatie naar vergund aanbod, vertrouwen wekken bij de consument, professionalisering van de (affiliate)markt en het creëren van ‘compliance awareness’.
  • Afsluitend werd besproken op welke wijze het KVA zich wil ontwikkelen en wat op dit moment de resultaten zijn. Op moment van schrijven 31 aangesloten keurmerkhouders, 9 sites die op dit moment onderworpen worden aan compliance checks en 5 aanbieders die aangegeven hebben het keurmerk mee te nemen bij aansluiting bij het affiliate programma (BetCity, Bingoal, bet365, tombola en Jack’s).
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

De auteur

mr. Steven Gillis Vrolijk

mr. Steven Gillis Vrolijk

Managing Partner bij XY Legal Solutions B.V.

Lees nog meer