KVA logo

Het Keurmerk Verantwoorde Affiliates (KVA) is opgericht in aanloop naar de introductie van de Wet Kansspelen op afstand. Aangesloten casino-affiliates verplichten zichzelf de strenge code van de KVA na te leven.

De bij de KVA aangesloten affiliates gaan verder dan de wet hen verplicht. De code legt volledige transparantie en eerlijkheid op als het gaat om (online) casino’s en kansspelen. 

Ga naar...

Code voor verantwoorde reclame- en wervingsactiviteiten Online Casino Affiliates

Inleiding

Met inwerkingtreding van de Wet Kansspelen op afstand (Wet Koa) worden er strikte eisen gesteld aan de aanbieders van online kansspelen (met een vergunning). Deze eisen worden uitgewerkt in wet- en regelgeving:

 • Regeling werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen;
 • Beleidsregels vergunningverlening kansspelen op afstand;
 • Besluit Kansspelen op afstand;
 • Regeling Kansspelen op afstand;
 • Beleidsregels voor verantwoord spelen.

Het is aan aanbieders om te zorgen voor ‘compliance’ aan deze eisen: dit geldt voor álle toegepaste acquisitietools.

Binnen de online casinobranche wordt geregeld gebruik gemaakt van affiliate marketing. Ook op de Nederlandse gereguleerde markt is dit het geval. Een knelpunt hierin is dat het voor aanbieders (vaak) niet goed mogelijk is om controle te hebben op de uitingen van deze ‘online casino affiliates’. En hoewel het juist de bedoeling is dat de affiliate ‘onafhankelijke, objectieve’ content kan plaatsen, is het pertinent niet de bedoeling dat de affiliate reclame- en wervingsactiviteiten verricht voor een aanbieder die in strijd zijn met wet- en regelgeving. Het vertrouwen wekken als affiliate (naar de aanbieder toe), op controleerbare wijze, is daarmee een voor de hand liggende oplossing.

Deze ‘Code voor verantwoorde reclame- en wervingsactiviteiten door Online Casino Affiliates’ beschrijft verschillende geboden/regels voor online casino affiliates. Deze code is daarmee een interpretatie van de geldende wet- en regelgeving, op een wijze die toepasselijk is voor de algemene werkwijze van affiliates.

 

De geboden/regels voor een verantwoorde Online Casino Affiliate

De hieronder beschreven geboden/regels zien specifiek op online casino affiliates die zich richten op het sluiten van partnerships met vergunde aanbieders. De online casino affiliate dient te voldoen aan alle onderstaande punten.

1.     Bijdragen aan kanalisatiedoelstellingen: illegaal aanbod

 • Op de gebruikte kanalen (van de affiliate; website(s), sociale media) worden enkel affiliate links geplaatst die verwijzen naar aanbieders met een vergunning (op grond van Wet Koa) van de Nederlandse Kansspelautoriteit (de Ksa).
 • Wervende teksten over aanbieders die (nog) geen vergunning hebben van de Ksa, ook al worden er geen affiliate links geplaatst, komen niet voor op de gebruikte kanalen. Het gaat om een wervende tekst als er op enige wijze de indruk wordt gewekt dat het voor de Nederlandse consument ‘een goed idee’ is om een account te openen/te spelen bij de ‘illegale’ aanbieder. Namen/omschrijvingen van aanbieders zonder vergunning van de Ksa kunnen en mogen voorkomen op de gebruikte kanalen (objectieve beschouwingen/nieuwsberichten o.a.).
 • De affiliate zal hiermee op een verstandige en redelijke wijze omgaan.
 • Indien er eerder overeenkomsten gesloten zijn met aanbieders zonder vergunning van de Ksa, zal affiliate deze overeenkomsten opzeggen (indien het onderwerp van die overeenkomst het benaderen van de Nederlandse markt is/was). Het opzeggen van deze overeenkomsten zal gebeuren voordat er een overeenkomst voor affiliate werkzaamheden wordt aangegaan met een aanbieder met een vergunning van de Ksa.

 

2.     Verantwoordelijk gebruik van kanalen

 • Bij gebruik van sociale media (o.a. Facebook, Instagram) wordt, indien het platform deze mogelijkheid biedt; gebruik gemaakt van ‘leeftijd targeting’. De affiliate zal advertenties en uploads richten op de leeftijdscategorie 24+.
 • Advertenties/uploads op sociale media worden voorzien van het ‘Speel Bewust 18+’ kenmerk.
 • Indien het sociale mediaplatform deze optie biedt, worden Pixels/Cookies zo ingezet dat advertenties niet onbeperkt getoond kunnen worden.
 • Bij (betaald) adverteren via zoekmachines worden zoektermen die zich richten op kwetsbare groepen (consumenten met een verstandelijke beperking, consumenten die een verslaving aan kansspelen hebben gehad in het verleden en ook minderjarigen) te allen tijde uitgesloten.
 • Eventuele e-mailmarketing wordt voorzien van het ‘Speel Bewust 18+’ kenmerk. E-mailmarketing wordt enkel op basis van toestemming
 • Sponsor/Influencer marketing: iemand aanvullingen?
 • Op iedere pagina van de website(s) van de affiliate is telkens het ‘Speel Bewust 18+’ kenmerk zichtbaar.
 • De affiliate zorgt voor een informatieve pagina over ‘Verantwoord Gokken’ welke middels verwijzing (hyperlink in de footer) vanaf iedere pagina bezocht kan worden.

3.     Zorgvuldige en evenwichtige vormgeving van uitingen & over onmatige deelneming aan kansspelen

 • De affiliate zorgt voor zorgvuldige en evenwichtige vormgeving van reclame- en/of marketing) uitingen.
 • Consumenten worden nimmer overgehaald tot het nemen van impulsieve beslissingen om deel te nemen aan kansspelen – de affiliate zal in uitingen geen sterk gevoel van urgentie creëren bij de consument.
 • De affiliate zal kansspelen nimmer aanprijzen als oplossing voor financiële of persoonlijke problemen.
 • De affiliate zal gokken niet als leefstijl promoten. Ook worden gevolgen van onmatige deelneming aan kansspelen nooit gebagatelliseerd.

4.     Voorkomen misleiding

 • De affiliate zorgt voor transparantie en duidelijkheid bij het aanprijzen van producten/diensten van een casino aanbieder. Daarbij schetst de affiliate geen onrealistisch/incorrect beeld van producten/diensten.
 • De affiliate wekt nooit de indruk dat kansspelen bij diens website(s) gespeeld kunnen worden.

5.     Afstemming reclame op verslavingspreventie

 • De affiliate heeft te allen tijde een goed vindbare pagina (in de website footer opgenomen) met informatie over de risico’s van gokverslaving, en tips in het kader van ‘Verantwoord Gokken’.
 • Op pagina’s/sociale media uploads waarbij het doel ligt op verslavingspreventie worden geen verborgen ‘Call to Actions’ geplaatst die kunnen leiden tot het vooralsnog spelen van online kansspelen.

Download de code

Aangesloten affiliates

Wie is Keurmerk Verantwoorde Affiliates

Keurmerk Verantwoorde Affiliates is een initiatief van XY Legal Services. De eerste versie van de te ondertekenen code is ter consultatie aangeboden aan OneTime.nl, MeneerCasino.com, en CasinoNieuws.nl. De opmerkingen van deze drie sites zijn meegenomen in de eerste gepubliceerde versie van de code.

XY Legal Services

Euclideslaan 1
3584 BL Utrecht

Countdown naar 1 oktober 2021

dagen
uren
minuten

Contact